חיפוש
  • mrmascpa

החזר מס בגין משיכת כספי פיצויים

עודכן: 9 בפבר׳

על מנת להבין מדוע משיכת פיצויי פיטורין מזכה, בסבירות גבוהה, בהחזר מס, נסקור בקצרה על עקרונות המיסוי בגין פיצויי פיטורין.

פיצויי פיטורין הם סכום שהמעסיק מחויב להפריש על פי חוק לקופת פיצויים של העובד, כאחוז מסוים משכר היסוד של העובד (לא כולל שעות נוספות, נסיעות, בונוסים ותוספות אחרות לשכר). שיעור ההפרשה הוא בין 6% ל-8.33% (תלוי אם העובד חתום על סעיף 14).

במידה שהשכר ממנו מופרש לפיצויים אינו עולה על שכר היסוד של העובד, ואינו עולה על התקרה הקבועה בחוק (12,640 ₪, נכון לשנת 2022), כל סכום הפיצויים יהיה פטור ממס (בתנאי שלא מופרש על סכום גבוה משכר העובד), גם בעת ההפקדה (החודשית), וגם בעת המשיכה.

מתי פיצויי פיטורין כן יהיו חייבים במס? ניתן לחלק לשני מקרים:


1. חיוב במס במועד הפקדת הפיצויים (כלומר, כל חודש בהתאם לתלוש השכר) – כאשר סכום הפיצויים שהופרש עולה על הנמוך מבין המשכורת החודשית של העובד, או על 34,900 ₪ בשנה (הפקדה של 2,908 ₪ בחודש), אז ייחשב החלק שעולה על סכומים אלה כהכנסה של העובד, וייזקף עליהם שווי בתלוש השכר (על פי מדרגות המס).

נציין כי בעת משיכת הפיצויים, לא יהיה חיוב במס על הסכומים שעליהם כבר חויב העובד, אך כן יהיה חיוב בשיעור של 15% על הרווחים שנצברו בגין אותם כספים.


2. חיוב במס בעת משיכת הפיצויים – כאמור, עד לסך מכפלת מספר החודשים בהם עבד העובד אצל המעסיק בתקרת הפיצויים (כאמור, 12,640 ₪ בשנת 2022), חלק הפיצויים יהיה פטור ממס, גם בעת המשיכה.

אם סך הפיצויים גבוה יותר, יבוצע חיוב במס (על החלק הלא הפטור) על פי מדרגות המס. מכיוון שמצב זה עלול להביא לחיוב מס גבוה במיוחד באותה שנה, ואף לעלות את העובד עד למדרגות הגבוהות ביותר, פקודת מס הכנסה מאפשרת לעובד לבצע פריסה של פיצויים הפיטורין למשך כמה שנים. בפריסה, סכום הפיצויים חלקי מספר השנים הנפרשות מתווסף להכנסה השנתית באותה שנה, ובכך למתן את העלייה במדרגות המס ולחסוך במס.

שנות הפריסה המותרות :

בפריסה קדימה – שנה אחת על כל ארבע שנות עבודה בגינן משולמים הפיצויים, ועד מקסימום שש שנים.

בפריסה אחורה- על כל שנת ותק בעבודה, מתאפשרת שנה אחת, ועד מקסימום שש שנים.

(פריסה קדימה עדיפה כשיש ירידה בהכנסה החודשית, למשל במקרה של יציאה לגמלאות).


חיוב במס בעת פריסת הפיצויים

כל המס עבור כל שנות הפריסה מנוכה עם משיכת הפיצויים בשנה הראשונה. פקיד השומה מבצע חישוב של תוספת המס עבור כל אחת מהשנים כתוצאה מהפריסה, על פי הערכה בלבד (כמובן שאינן יכול לדעת מה תהיה ההכנסה ושיעור המס בשנים קדימה). מטבע הדברים, פקיד השומה ינסה להיות זהיר ככל הניתן ולהעריך תשלום מס גבוה (כדי שחלילה מס הכנסה לא יאבד שקל... ), לכן בכל אחת מהשנים צריך לבדוק האם ההערכה על סכום המס עבור אותה שנה הייתה נכונה. מהניסיון שלנו, כמעט תמיד מגיע החזר מס בעת פריסת פיצויי פיטורין, כדאי לבדוק !

חישוב הפריסה וניתוח הכדאיות הוא עניין מסובך, מומלץ להתייעץ איתנו222 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול