חיפוש
  • מיסטר-מס

כל מה שרציתן לדעת על דמי לידה

עודכן: 9 בפבר׳

דמי הלידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל יולדת שחדלה לעבוד לאחד לידתה, ושצברה את תקופת האכשרה הנדרשת. תקופת אכשרה היא התקופה עבורה שולמו דמי ביטוח לאומי. מכיוון שדמי ביטוח לאומי מנוכים מהשכר, כל חודש בו היולדת עבדה וקיבלה משכורת נכלל בתקופת האכשרה.סכום דמי הלידה

שיעור דמי הלידה ביום מחושב על ידי גובה השכר ממנו נגזרו דמי הביטוח לאומי בשלושת החודשים הקלנדריים שקדמו לחודש הלידה, לחלק ל-90, או בששת החודשים הקלנדריים שקדמו לחודש הלידה לחלק ל-180 (לפי הגבוה) ועד תקרה של 1,486 ₪ ביום. גובה השכר לעניין זה כולל את כל רכיבי השכר, לרבות נסיעות, בונוסים, דמי הבראה, שעות נוספות, ושוויים שנזקפו (כגון רכב, מתנות וכו').

שיעור דמי הלידה היומי שנקבע מוכפל בתקופת דמי הלידה שהעובדת זכאית לה, בהתאם לתקופת האכשרה שנצברה :

15 שבועות - מי שעבדה ב-10 חודשים מתוך 14 החודשים או ב-15 החודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ללידה

8 שבועות – מי שעבדה ב-6 החודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ללידה

דמי הלידה מתקבלים בסכום אחד, ומנוכים מהם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.


כיצד תקבלי את דמי הלידה?

לעיתים, למעסיק של היולדת יש הסדר עם הביטוח הלאומי, ואז העובדת תקבל את דמי הלידה באופן אוטומטי. בשאר המקרים, על העובדת להגיש בעצמה בקשה לביטוח לאומי על ידי מילוי טופס ב.ל 355 (הטופס דורש גם מילוי פרטים על השכר על ידי המעסיק בצירוף חתימתו) ולהגישו לסניף ביטוח הלאומי הקרוב לביתה (ניתן גם להגיש באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי).

הפרשי דמי לידה

מדובר למעשה בתשלום שכר בחודשים שלאחר קבלת דמי הלידה, עבור התקופה שלפיה נקבע סכום דמי הלידה. לדוגמה – עובדת ילדה בחודש אפריל ויצאה לחופשה לידה עד חודש יוני. דמי הלידה חושבו על בסיס השכר בחודשים ינואר עד מרץ. בדצמבר של אותה שנה, קיבלה מהמעסיק בונוס שנתי בתלוש השכר בסך 1,800 ₪. מכיוון שבאותה שנה עבדה בפועל 9 חודשים (ינואר עד מרץ, ולאחר החזרה מחופשת הלידה – יולי עד דצמבר), יש לייחס לכל חודש 200 ₪, לכן השכר שלפיו נקבעו דמי הלידה צריך היה להיות גבוה ב-200 ₪ לחודש. מכיוון שזה לא היה ידוע ביום הגשת התביעה לדמי הלידה, על העובדת להגיש טופס ב.ל 363 (גם כאן יש לתת למעסיק למלא חלק מהסעיפים ולחתום).

רכיבי שכר נוספים המזכים בתשלום הפרשי דמי לידה – דמי הבראה, ביגוד, שווי מתנות או תיקון שכר רטרואקטיבי.

איך זה מתקשר להחזרי מס?

דמי הלידה מחליפים שכר עבודה ולכן חייבים במס הכנסה אותו מנכה ביטוח לאומי. ברוב המקרים, ביטוח לאומי מנכה מס בשיעור גבוה יותר ממדרגת המס של העובדת, ולכן עליה להגיש למס הכנסה בקשה להחזר מס כדי לקבל בחזרה את הכסף.

סיבה נוספת בגינה ייתכן ומגיע החזר מס – המעסיק מחשב את המס המנוכה בתלוש החודשי בראייה שנתית. מכיוון שלעיתים יולדת לא חוזר לעבודה באותה שנה לאחר הלידה, המס שנוכה בחודשים שלפני הלידה היה גבוה יותר (בדרך כלל באופן משמעותי) ממס האמת שחייבת העובדת.

במילים אחרות – אם ילדתן במהלך שש השנים האחרונות, כנראה שמגיע לכן הרבה כסף ממס הכנסה. פנו אלינו ונסייע לכן לקבל אותו בחזרה1,168 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול