מי זכאי להחזר מס?

 

:הסיבות הנפוצות להחזר מס​

  • מעבר מקום עבודה במהלך השנה 

  • קבלת דמי לידה או דמי אבטלה

  • אי ניצול הטבות מס שמגיעות לכם על פי חוק

  • פדיון של קרן פיצויים או קופת גמל 

בארבעת המקרים האלה, התוצאה היא ששילמתם מס בסכום גבוה ממה שנדרשתם, ולכן מגיע לכם החזר מס. ניתן לדרוש  החזר מס עבור שש השנים האחרונות

ענו על שאלון קצר ובדקו כמה כסף מגיע לכם