מי זכאי להחזר מס?

:הסיבות השכיחות להחזר מס​

  • עבודה אצל יותר ממעסיק אחד באותה שנה קלנדרית 

  • קבלת דמי לידה או דמי אבטלה

  • אי ניצול הטבות מס שמגיעות לכם על פי חוק 

בשלושת המקרים האלה, התוצאה היא ששילמתם מס בסכום גבוה ממה שנדרשתם, ולכן מגיע לכם החזר מס. ניתן לדרוש  החזר מס עבור שש השנים האחרונות

ענו על שאלון קצר ובדקו כמה כסף מגיע לכם 

עקוב אחרי מיסטר מס

חבר

במועצת

רואי החשבון

מייצג

מורשה מול רשות

המיסים

מומחה

למיסוי

יחידים

 054-2082600  |  אסף 24  רמת גן

©מיתוג ברנשית